Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wéi mer schaffen

  • Dignitas ass eng jonk Associatioun, déi oppen ass fir nei Ideeën a Projët'en. Jiddereen ass wëllkomm bei eis mattzeschaffen. Wann een eng Idee huet fir e Projët ze maachen, dee conforme ass zu eise Statuten, da kann e sech gär bei eis mëllen a mär kucken zesumme wéi mer de Projët réaliséiere kennen. Ganz nom Motto: Feel free and live your dream...
  • D'Suë vun Dignitas komme vu private Spenden an dem Verkaaf vu Mangoën an Artisanat aus dem Burkina Faso. Dofir ass eise Budget limitéiert. Mär maachen daat ganzt nierwelaangscht a kënne nët eise ganzen Daag domatt verbrenge Suën ze sammelen. Wann allerdings een eng gudd Idee huet, wéi mer eis Caisse kennen opfëllen, da si mer och gär bereet e bëssen Energie an Zäit opzebrenge fir eng Hand matt unzepaaken. 2013 krut Dignitas en außeruerdentleche Subside vun der Associatioun Diddeleng Hëlleft, als Ënnerstëtzung vum Projet Wüstegras.
  • Jiddereen, dee bei Dignitas mattmëscht investéiert sech esouvill wéi e wëll. Mär hu vollst Versteesdemech wann een eng Kéier keng Zäit huet. Waat mer eis awer all méi Zäit huelen an eis géigeseiteg ënnerstetzen, waat mer och méi erreesche kënnen a waat d'Schaffen och méi Spaass mëscht! Also kommt bei eis laangscht a maacht einfach matt!